De cantorij van de Protestantse Gemeente te Lelystad werkt mee aan de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

Een cantorij is een koor, dat zich onderscheidt van andere koren door zijn liturgische functie.
Een cantorij treedt niet op, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie in de eredienst.
Een cantorij maakt deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.
Zingen in de cantorij is als een ontdekkingsreis, nieuwe, vaak verrassende teksten, nieuwe muziek,
en ook bekende kerkelijke liederen, die we graag samen met u, de gemeente willen zingen.

Het koor telt 20 leden: 9 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 4 bassen.

Marion Boshuizen is als cantororganist de dirigent.
We repeteren vanaf 31 augustus op dinsdagavond van 20:00u tot 22:00u in de Ontmoetingskerk.

De stuurgroep wordt gevormd door:
Arineke Pols  (voorzitter)
Cora Esser (secretaris)
Piet van Dorssen (penningmeester)

Aanvullingen en reacties kunt u zenden via e-mail: