Klik op de afbeelding om de video af te spelen:


Lied 78a

 


Lied 679


Lied 305


Lied 630


Zegen - God zal met je meegaan


Lied 984


Lied 16b


Vrede wens ik je toe


Lied 695


Onze Vader


Lied 542


Komt allen tezamen


U zij de glorie